"Mój prąd"

Fotowoltaika dla firmy – czy to się opłaca ?

Przedsiębiorcy w Polsce muszą zmierzyć się z tym faktem: ceny energii idą w górę i ciągle będą iść – przez dziesięciolecia. Z analiz opublikowanych przez Instytut Energii Odnawialnej wynika, że do 2043 roku energia może być droższa nawet o 40% wobec cen dzisiejszych.
Na korzyść przedsiębiorców przemawiają inne fakty – mniej więcej 8 minut świetlnych stąd największa elektrownia termojądrowa w tej części galaktyki wysyła w kierunku ich firm ogromne ilości darmowej energii. Słońce sprawia, że każdy metr kwadratowy w Polsce jest pokrywany rocznie energią równą średnio 1000 kWh.
Wykorzystaniu energii słonecznej sprzyja też rozwój techniki umożliwiającej pozyskiwanie energii ze Słońca oraz korzystne zmiany w prawie, ułatwiające firmom i osobom prywatnym budowę własnych instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika dla firmy – profil energetyczny Twojej firmy.

Decydując się na fotowoltaikę dla firm, warto dokładnie poznać profil energetyczny przedsiębiorstwa, czyli schemat korzystania z energii elektrycznej, zwłaszcza że jest on nieco inny od schematu energetycznego gospodarstwa domowego. W przeważającej mierze firmy rozpoczynają pracę rano i kończą po południu, więc zapotrzebowanie na prąd występuje w czasie jego produkcji przez elektrownię słoneczną.
Wprawdzie słońce nie świeci w Polsce tak samo mocno, jak na południu Europy, co powoduje, że ilość wytwarzanej energii jest mniejsza, niemniej jednak fotowoltaika dla firm jest opłacalną inwestycją, gdyż dzięki temu można uzyskać wsparcie dla instalacji elektrycznej i co za tym idzie, zmniejszyć koszty za prąd.

Fotowoltaika dla firmy - ile to kosztuje?

Montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie wiąże się z niższym nakładem środków niż w przypadku instalacji systemu solarnego w domu. Na niższe koszty wpływa między innymi wielkość instalacji. Im większa moc całego systemu, tym koszt zainstalowania jednego kilowata jest mniejszy.
Ponieważ firmy cechują się dość dużym zapotrzebowaniem na energię, moc instalacji fotowoltaicznej powinna wynosić przynajmniej 10 kW. Warto dodać, że inwestycję w fotowoltaikę dla firm należy traktować jako środek trwały i amortyzować pomniejszając kwotę odprowadzanego podatku. A niższe koszty inwestycji w system solarny to szybszy okres zwrotu z przedsięwzięcia

Fotowoltaika dla firmy – dofinansowanie!

Fotowoltaika firmy jest inwestycją, która może zostać opłacona z dofinansowań promujących odnawialne źródła energii, w szczególności z Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde z województw wdraża własny program dotyczący energetyki ekologicznej. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak widać, perspektywa dofinansowania fotowoltaiki firmy nie jest tak odległa, jak było to w poprzednich latach.
Odsprzedaż energii do sieci
Firmy, podobnie jak osoby prywatne, mogą podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci dystrybucyjnej. Co więcej, tę część energii, której przedsiębiorstwo nie wykorzysta na potrzeby własne, może odsprzedać do Zakładu Energetycznego po cenie hurtowej, obowiązującej w danym kwartale. Regulacje te sprawiają, że fotowoltaika dla firm staje się ogólnodostępnym i powszechnym źródłem produkcji energii.

Dotacja "Mój prąd"

Skontaktuj się z nami, pomożemy wypełnić Twój wniosek!