"Mój prąd"

Fotowoltaika dla gospodarstwa – dlaczego ?

Możemy być pewni, że w nadchodzących latach będziemy świadkami znaczących wzostów cen energii elektrycznej – również dla gospodarstw rolnych. Wg ekspertów, optymistyczny wariant to wzrost o ok. 20% do 2030 roku, a pesymistyczne prognozy mowią o nawet 80% przyroście cen w tym okresie!
Co to oznacza? Fotowoltaika to inwestycja, która z każdym rokiem będzie przynosić coraz większe oszczędności, dzięki czemu czas zwrotu z inwestycji będzie się zmniejszał. Zabezpiecz swoje gospodarstwo dzięki fotowoltaice i przestań przepłacać za prąd!
Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce w najbliższych latach wg wyliczeń Instytutu Energii Odnawialnej będzie rosła ok. 100% rok do roku. W Twojej okolicy z pewnością są już działające instalacje – postaw na innowacje!

Fotowoltaika dla gospodarstwa – czy to się opłaca?

Elektrownie słoneczne użytkowane w gospodarstwach rolnych są opłacalne. Z wyliczeń wynika, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla rolników jest nawet wyższa niż w przypadku firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się z tak z kilku powodów. Po pierwsze z charakterystyki działania gospodarstwa wynika spore zapotrzebowanie na energię. Większe zapotrzebowanie energetyczne to większa elektrownia słoneczna a co za tym idzie mniejszy koszt w przeliczeniu na jednostkę mocy. Dominuje tutaj zasada, że większy klient ma zawsze taniej. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć zyskując 23%. Następne ułatwienie to 25% odliczenie od podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych. Sumując, inwestycja w instalacje fotowoltaiczną jest dla rolników tańsza 0 48% niż osób prywatnych. Czynniki te sprawiają że taka inwestycja pod względem ekonomicznym zwróci się i w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. Nie bierzemy tutaj pod uwagę podwyżek cen prądu, niezależności energetycznej oraz korzyści ekologicznych.

Fotowoltaika dla gospodarstwa – korzyści, korzyści, korzyści!

Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem fotowoltaiki przez rolników w gospodarstwie rolnym? Lista jest długa, ale najważniejsze z nich to:

  • Niezależność energetyczna – produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu. Obniżasz rachunki za prąd nawet o 90%!
  • Duże oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa,
  • Zabezpieczenie na gorsze czasy – koniuktura nie trwa wiecznie, dzisiaj wysokie rachunki za prąd nie stanowią problemu, lecz za jakiś czas to może się zmienić. 
  • Odpowiedzialność za środowisko – produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku gospodarstw, które korzystają z owoców natury,
  • Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać,
  • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • Możesz obniżyć swój podatek rolny i skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej – nawet przez 15 lat,
  • Większy prestiż – korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoje gospodarstwo jeszcze bardziej prestiżowym i świadomym istnienia innowacyjnych rozwiązań,
  • Możesz zyskać dodatkowe 5 punktów przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW dzięki fotowoltaice.

.

Dotacja "Mój prąd"

Skontaktuj się z nami, pomożemy wypełnić Twój wniosek!